Główna    -   Email
  Telefony | Komunikaty | Zasięg | Kontakt  
Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku                                                                          
 
Menu
Fundusz socjalny
Linki
Druki
 
Nowości
 
Ogólne dane teleadresowe:
Adres pocztowy: Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku
80-227 Gdańsk 
ul. Do Studzienki 47
Telefon sekretariat:   CA (58) 348-25-65
CA MON 21-25-65
Telefax sekretariat: CA (58) 348-25-20
CA MON 21-25-20
Punkt informacyjny CA (58) 348-25-66
(58) 348-25-67
CA MON 21-25-66, 21-25-67
Adres E-mail:
wbe.gdansk@mw.mil.pl

Godziny przyjęć interesantów WBE:
Poniedziałek 8.00-18.00
Wtorek, Czwartek, Piątek 8.00-14.00
Środa 8.00-12.00
W sprawach dotyczących przyznawania świadczeń nowozwolnionym
interesantów przyjmuje się:
-Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek w godzinach 10.00-14.00
-Środa w godzinach 10.00-12.00

Godziny pracy punktu kasowego WBE:
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek 11.00-14.00
Środa 10.00-12.00

Numery telefonów w WBE:
Dyrektor CA (58) 348-25-65
CA MON 21-25-65
fax CA (58) 348-25-20
fax MON 21-25-20
Z-ca dyrektora CA (58) 348-25-65
CA MON 21-25-65
Główny księgowy CA (58) 348-25-45
CA MON 21-25-45
świadczenia socjalne
dla emerytów i rencistów wojskowych
CA A-Ł (58) 348-25-61
M-Z (58) 348-25-53
CA MON A-Ł 21-25-61
M-Z 21-25-53
windykacja wierzytelności CA (58) 348-25-24
CA MON 21-25-24
przyznawanie świadczeń
emerytalno-rentowych
CA (58) 348-25-63
CA MON 21-25-63
obsługa świadczeń
emerytalno-rentowych
(wg numerów  świadczeń)
od nr 00/1 do nr 10/1 CA (58) 348-25-55
CA MON 21-25-55
od nr 11/1 do nr 21/1 CA (58) 348-25-44
CA MON 21-25-44
od nr 22/1 do nr 32/1 CA (58) 348-25-69
CA MON 21-25-69
od nr 33/1 do nr 43/1 CA (58) 348-25-54
CA MON 21-25-54
od nr 44/1 do nr 54/1 CA (58) 348-25-44
CA MON 21-25-44
od nr 55/1 do nr 65/1 CA (58) 348-25-54
CA MON 21-25-54
od nr 66/1 do nr 76/1 CA (58) 348-25-54
CA MON 21-25-54
od nr 77/1 do nr 87/1 CA (58) 348-25-55
CA MON 21-25-55
od nr 88/1 do nr 99/1 CA (58) 348-25-44
CA MON 21-25-44
W celu określenia właściwego numeru telefonu kontaktowego, należy brać pod uwagę tylko dwie ostatnie
cyfry numeru świadczenia  przed znakiem .../1
np. świadczenie Nr 10000/1 zakres od nr 00/1 do nr 10/1
tel. (58) 348-25-55

Dyrektor WBE przyjmuje:
w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach 13.30-16.30
(po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w sekretariacie)

Organ nadrzędny:
Organem nadrzędnym dla Wojskowych Biur Emerytalnych jest
Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

Departament Spraw Socjalnych MON
00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218
tel. (22) 687-46-04
http://www.wbe.wp.mil.pl

Organy odwoławcze:
Organem odwoławczym od decyzji Dyrektora WBE z zakresu
świadczeń emerytalno-rentowych jest

VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu
Okręgowego w Gdańsku,
ul. 3 Maja 9 A
80-802 GDAŃSK

Organem odwoławczym od decyzji Dyrektora WBE z zakresu
uposażeń 12-miesiecznych jest
Minister Obrony Narodowej


Organem odwoławczym od decyzji Dyrektora WBE z zakresu
świadczeń rekonwersyjnych jest
Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych


Departament Spraw Socjalnych MON
00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218
tel. (22) 687-46-04
http://www.wbe.wp.mil.pl

 
 
Telefony | Komunikaty | Zasięg | Kontakt
Wojskowe Biuro Emerytalne - Gdańsk