Główna    -   Email
  Telefony | Komunikaty | Zasięg | Kontakt  
Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku                                                                          
 
Menu
Fundusz socjalny
Linki
Druki
 
Nowości
 
System pocztowy

KOMUNIKAT

Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku informuje, że wnioski, podania, pisma przesyłane drogą elektroniczną będą podlegać rozpatrzeniu po spełnieniu wymagań określonych w art. 63  § 3a kpa, który stanowi – Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

·    być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz

·    zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

Na chwilę obecną w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Gdańsku nie ma możliwości wykorzystania podpisu poświadczonego z profilem zaufanym ePUAP.

W praktyce oznacza to, że w chwili obecnej wnioski, podania, pisma przesyłane drogą elektroniczną nie mogą podlegać rozpatrzeniu.

Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku

ul. Do Studzienki 47

80-227 Gdańsk

Tel. 58 348-25-66, 58 348-25-67
Fax 58 348-25-20
Email:      -   przejdź do treści

 
 
 
Telefony | Komunikaty | Zasięg | Kontakt
Wojskowe Biuro Emerytalne - Gdańsk